A starless sky no moon light.

叶蓝抱枕通贩:http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.7HNhOc&id=42142681065

cp15场取连接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.YM1usc&id=42103269443

 

11月15号在转发http://weibo.com/1662513424/BuBZZ8evk这条微博的妹子里抽一个送抱枕哎嘿!

微博限字数就特别说一下!!其实,重点是!!!河河粉限定才是最重要的。

我想摸河河的脸。(被踹。

 

希望能不糊墙❤(不可能

cp的明信片在D2

再次感谢各位啦(挥手

 

 

评论 ( 3 )
热度 ( 97 )

© Falling Down | Powered by LOFTER